Składka za 2015 

Wysokość składek za 2015 rok pozostaje bez zmian - aby nie obciążać kolegów jednocześnie ze składką na PZK prosimy o jej uregulowanie do końca lutego. 

 

 

Na spotkaniu 3.10 ustaliliśmy wysokość składki klubowej na 5 zł miesięcznie czyli 60 zł rocznie. Składkę proszę wpłacać przelewem na konto Stowarzyszenia. Jeśli ktoś nie ma mozliwości zrobienia przelewu proszę o kontakt z Piotrem SQ3JPV lub Wojtkiem SP3RBQ.  

 

 BZ WBK S.A. O/Wolsztyn

04 1090 1607 0000 0001 2424 7158

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ 

 

  ZNAK  składka za 2014 składka za 2015
składka za 2016
1  SP3HD             P                        W                     W            
2  SP3BLK             P                        P                        P           
3  SP3DWH             P                        W                     W              
4  SP3EIS             W                        P             
5  SP3GAD              P                         P                      P            
6  SP3OSK              P                            P                      P              
7   SP3OSR              P                         P                      P            
8   SP3RAO              P                         P           
          P            
9   SP3RBQ              P                        P                       P            
10   SP3SFY
             P                        W                     W            
11
  SP3VPA
             P                        P                       P            
12   SP3TLU              P                        P                         P            
13   SP3UCC              P                       W                      W              
14
  SQ3DVQ
             P                        P                       P            
15   SQ3JPV              P                        P                       P            
16   SQ3LME
             P                        P              
17   SQ3REA
             P                        P                       W            
18   SQ3REB              P                      P                       P            
19   SQ3RPB
             P                        P            
 
20   SQ3SW              P                        P                       W            
21   SQ3K               P                       P                        P            
22   Roland             W                    W            

23  SP3IPA nd nd             W           
 24  SP3MK  nd nd             W           
 25  SP3SRS  nd nd             W