Regulamin Dyplomu

 XXIII Parada Parowozów - Wolsztyn 2016

 

 

          English Version                              Deutsch Version 

 

 

1.    Dyplom wydawany jest przez Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL http://www.sp3pwl.pl;

 

2.    Celem Wydania dyplomu jest upamiętnienie XXIII Parady Parowozów we Wolsztynie oraz promocję

          wolsztyńskiej parowozowni:   http://www.parowozowniawolsztyn.pl/http://www.parowozy.com.pl/;

 

3.    Dyplom zdobywać mogą nadawcy i nasłuchowcy;

 

4.    Warunkiem zdobycia dyplomu prze stacje polskie jest przeprowadzenie obowiązkowej łączności/nasłuchu

        ze stacją Wolsztyńskiego Klubu Krótkofalowców SP3PWL oraz trzech łączności/nasłuchów z członkami

     klubu:  SP3HD, SP3BLK, SP3DWH, SP3EIS, SP3GAD, SP3OSK, SP3OSR, SP3RAO, SP3RBQ, SP3SFY, SP3TLU,           SP3UCC, SP3VPA, SQ3DVQ, SQ3JPV, SQ3REA,  SQ3REB, SQ3RPB, SQ3SW, SP3IPA, SP3MK, SP3SRS, SQ3K.

 

5.   Stacje zagraniczne: obowiązkowa łączność/nasłuch ze stacją SP3PWL oraz jedna łączność ze stacją członka

        klubu;.

 

6.   Dopuszczalne są wszystkie pasma i emisje wg bandplanu;

 

7.    Zalicza się łączności/nasłuchy przeprowadzone od 25 kwietnia do 5 maja 2016 roku;

 

8.    Dla najaktywniejszej stacji przewidziana nagroda niespodzianka;

 

9.   Dyplom w wersji elektronicznej jest bezpłatny. Dyplom w wersji papierowej koszt: 15 zł dla stacji polskich,

        stacje zagraniczne  5 EURO).

 

10.  Zgłoszenia elektroniczne proszę przesyłać na adres sq3jpv@sp3pwl.pl , papierowe Wolsztyński Klub

      Krótkofalowców,  Tłoki 60a,  64-200 Wolsztyn, Poland, w terminie do 31 Maja 2016r. Opłatę za dyplom

       papierowy można przelać na konto Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej - 

 

                                             BZ WBK S.A. O/Wolsztyn    04 1090 1607 0000 0001 2424 7158